Privatlivs- og cookiepolitik

Noe & Kirkegaard, Registrerede Revisorer A/S behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der redegør for, hvordan vi behandler indsamlet data.

Noe & Kirkegaard, Registrerede Revisorer A/S fungerer både som dataansvarlig og som databehandler. Vi er dataansvarlige for de oplysninger, vi indsamler om vores kunder i forbindelse med udførelsen af revisionsopgaver og anden erklæringsafgivelse. I forbindelse med lønadministration er vi databehandler.

Nedenstående omhandler forhold, hvor vi er dataansvarlige.

Behandling af persondata

Persondata er alle de oplysninger, som på den ene eller den anden måde kan henføres til dig som kunde.

Vi indsamler og behandler de personoplysninger, som er nødvendige til de aftalte formål og til levering af de aftalte ydelser, herunder kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. I visse tilfælde indsamles der desuden oplysninger omkring kunders medarbejdere.

Derudover indsamler vi pas- eller kørekortsoplysninger på vores kunder til overholdelse af Hvidvasklovgivningen.

Er du leverandør eller samarbejdspartner hos os, indsamler vi persondata vedr. kontakt- og betalingsoplysninger.

Formål

Persondata om kunder indsamles, så vi kan levere den aftalte ydelse og administrere din relation til os.

Persondata om leverandører og samarbejdspartnere indsamles til behandling af vores køb og administration af din relation til os.

Behandling af data fra vores hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles der oplysninger om dig. Du skal give samtykke til, at der må indsamles oplysninger samt til placering af cookies.

https://www.noe-kirkegaard.dk/cookie/da kan du se en præcisering af de data der anvendes og indsamles.

Perioden for opbevaring af personoplysninger

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er tilladt og krævet i henhold til lovgivningen og sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af oplysningernes karakter og den udførte opgave.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra og hvad vi anvender dem til. Derudover kan du altid få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine data og hvis data videregives, hvem der modtager data om dig.

Hvis du mener, at de oplysninger vi behandler om dig er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse, hvori urigtigheden består og oplyse om, hvordan vi kan rette det.

I nogle tilfælde er vi forpligtede til at slette persondata. Det gælder, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage eller mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhenter dem til. Det gælder også, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retslige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få slettet eller rettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører herefter ændringerne eller sletningen så hurtigt som muligt.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vi ikke lever op til lovgivningens krav. (https://www.datatilsynet.dk)

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Kontakt

Noe & Kirkegaard,

Registrerede revisorer A/S

M. Erichsens Vej 2C

6950 Ringkøbing

Mail: info@noe-kirkegaard.dk

Tlf.: 9674 2022​

Noe & Kirkegaard registrerede revisorer A/S

Mylius Erichsens Vej 2 C   |   6950 Ringkøbing

Tlf.: 96 74 20 22    |   E-mail: info@noe-kirkegaard.dk