Registrering i det offentlige ejerregister​


Link til registrering


Link til vejledning

Der er blevet oprettet et offentligt ejerregister, hvortil der skal foretages indberetninger vedr. ejerforhold i danske selskaber.

Indberetning til Ejerregistret skal være sket senest den 15. juni 2015.

Registreringen i Ejerregistret skal indeholde følgende minimumsoplysninger:

1)​Ejerens samlede besiddelser i selskabet

(kapitalandele + stemmer - angivet i nærmere definerede intervaller)

2)​Dato for erhvervelse eller afhændelse af kapitalandelene.

3)​Identifikation af ejeren:

• navn, bopæl og CPR-nr. for danske ejere

• navn, CVR-nummer og hjemsted for danske virksomheder

• entydigt identifikationsnummer svarende til CPR- eller CVR-nr. for udenlandske personer eller juridiske personer

Såfremt I ønsker at vi skal assistere med indberetningen, bedes I kontakte os for nærmere aftale. For vores assistance fakturerer vi kr. 800 + moms, for hvert selskab, hvor vi skal foretage indberetning.

Såfremt vi ikke hører fra jer, går vi ud fra, at I selv foretager de nødvendige registreringer.

Ringkøbing den 20.maj 2015

Noe & Kirkegaard
registrerede revisorer A/S

Udfyld formularen​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Noe & Kirkegaard registrerede revisorer A/S

Mylius Erichsens Vej 2 C   |   6950 Ringkøbing

Tlf.: 96 74 20 22    |   E-mail: info@noe-kirkegaard.dk